Privatumo politika

Privatumo politika

Šioje formoje pateiktus duomenis tvarkys Laufen CZ s.r.o. įmonė, kurios informacija pateikta žemiau:

Įmonės pavadinimas: Laufen CZ s.r.o.
Adresas: V Tůních 3/1637
120 00 Praha
Tel.: +420 296 337 701
El. paštas: gdpr@laufen.net


Šie duomenys bus tvarkomi jūsų galimoms užklausoms per mūsų interneto svetainę tvarkyti ir valdyti, taip pat (jeigu suteiksite leidimą) siųsti jums galimai aktualius rinkodaros pranešimus. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teikti pageidaujamą paslaugą, o gavus jūsų sutikimą, ir siųsti reklaminius pranešimus.

Minėtieji duomenys renkami tik tam, kad būtų galima teikti pageidaujamas paslaugas. Priešingu atveju nebūtų galima nustatyti, kad esate „Laufen“ klientas. Tuo tarpu su elektroninių rinkodaros pranešimų perdavimu susiję duomenys nėra būtini minėtiems sutartiniams santykiams išlaikyti. Duomenys nebus naudojami jokiems automatizuotiems sprendimams priimti ir bus tvarkomi Europos Sąjungoje. Prieigą prie šių duomenų turės tik tos trečiosios šalys, kurioms Laufen CZ s.r.o. teisiškai privalo teikti tokius duomenis, taip pat tos įmonės, kurioms gali būti patikėtos įmonės vidaus valdymo paslaugos.

Asmeniniai duomenys bus tvarkomi tik tol, kol tai bus būtina, naudinga bei tinkama ir bet kuriuo atveju tik tokį laiko tarpą, koks yra teisiškai privalomas pasibaigus sutartiniams santykiams. Sutartiniams santykiams nutrūkus duomenys bus saugomi tik tokį laikotarpį ir tik tam, kad būtų laikomasi galiojančių teisinių įsipareigojimų, o prieiga prie jų bus deramai užblokuota. O būtent, prieiga prie tokių duomenų bus užblokuota ne ilgiau kaip penkerius metus nuo sutartinių santykių pabaigos.

Pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatas, jūs galite pasinaudoti teise susipažinti su tokiais duomenimis, pataisyti arba ištrinti juos, taip pat pareikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, paprieštarauti jų tvarkymui, pareikalauti perkelti jūsų duomenis arba atšaukti savo sutikimą išsiųsdami laišką elektroniniu paštu adresu gdpr@laufen.net. Taip pat galite pateikti ieškinį Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai arba atitinkamos šalies agentūrai.

Teisinis pranešimas